Ons beeld van verslaving

https://decorrespondent.nl/3964/ons-beeld-van-verslaving-klopt-niet-en-het-bepaalt-ons-drugsverbod/502124434636-8792a9b4

Dit artikel verwijst impliciet naar de theorie die ook in ‘ Ratpark’ behandeld wordt, nl.  Verslaving zou komen door de ongelukkige omstandigheden en niet door het middel zelf.
CRA (Community Reinforcement Approach) hangt deze theorie óók aan. Deze benadering wordt door de zorgverzekeraars vergoed; een reden voor bv. het Leger des Heils om deze benadering toe te passen.

Hoe werkt verslaving volgens die theorie?
De verslaafde heeft te weinig succes-ervaringen in het verleden en heeft een negatief beeld van eigen kunnen / van zichzelf. Daarom wordt die verslaafde gestimuleerd om acties te ondernemen, doelen te stellen, teneinde zijn/haar leven weer op de rit te krijgen. De omgeving (lees: geliefden, gezinsleden, vrienden) zijn hierbij van onschatbare waarde, zij zijn immers degenen die kunnen bijdragen aan positiviteit / feel-good-factor / de succes-ervaring. De neerwaartse spiraal zou daarmee wel es omgebogen kunnen worden naar opwaarts!

Mijn zorg omtrent deze ontwikkeling is tweeledig:

1. Toen de verslaafde teveel gebruikte, stond hij in het middelpunt. Alles draaide om de verslaafde. Het hele gezin leed mee.
Toen die verslaafde stopte, draaide nog stééds alles om de verslaafde. Het hele gezin hield de adem in. Maar die omgeving heeft ook recht op rust. Verslaving is wel degelijk een familieziekte, de hele familie lijdt mee. Misschien is het teveel gevraagd om inzet van ze te vragen.

2. Verslaving heeft als symptoom: middelenmisbruik, en als kenmerken: focus op het eigen ongelukkige gevoel, obsessiviteit en onmatigheid.
De focus op het eigen persoontje wordt niet bepaald bestreden met CRA, misschien zelfs aangemoedigd. Misschien zou er ingezet kunnen worden op verbondenheid. Zodra een verslaafde meer verbinding maakt met andere mensen, dan zal hij ontdekken hoeveel hij te geven heeft. En hoe gelukkig een mens daarvan wordt.

Misschien ten overvloede: hieronder een filmpje van Ratpark.

Geef een reactie